Inštrukcije - Osnove elektrotehnike

Za srednje šole

Inštrukcije: Osnove elektrotehnike I
Kratek pregled poglavij:

 • enote
 • Ohmov zakon, upornost vodnikov
 • zaporedna in vzporedna vezava
 • mešane vezave
 • ampermeter in voltmeter
 • moč in delo, izkoristek električnih naprav
 • električno polje
 • kondenzatorji
 • magnetno polje
 • magnetna indukcija in transformator


Inštrukcije: Osnove elektrotehnike II
Kratek pregled poglavij:

 • enosmerne in izmenične veličine, kazalčni diagram
 • upor, kondenzator in tuljava v izmeničnem tokokrogu
 • RL, RC in RLC vezja
 • uporaba kompleksnih števil pri razreševanju vezij
 • realni elementi
 • nihajni krogi
 • prehodni pojavi
 • trifazni sistemi

 

Inštrukcije za visoke šole in fakultete

Inštrukcije: Osnove elektrotehnike I
Kratek pregled poglavij:

 • elektrostatika:
 • električna sila
 • električna poljska jakost
 • napetost in potencial
 • snov v električnem polju
 • kondenzatorji
 • enosmerni tok:
 • tokovno polje
 • Ohmov zakon in Kirchoffovi zakoni
 • električna moč in energija
 • metode za razreševanje vezij (sistemi enačb, zančni tokovi, vozliščni potenciali,...)
 • teoremi (superpozicija, Nortonov in Theveninov,...)


Inštrukcije: Osnove elektrotehnike II
Kratek pregled poglavij:

 • magnetno polje
 • magnetna poljska jakost, gostota magnetnega pretoka
 • magnetna sila
 • navor v magnetnem polju
 • snov v magnetnem polju
 • magnetni pretok, magnetni upor
 • magnetna indukcija
 • Faradayev indukcijski zakon, Lentzovo pravilo
 • indukcija pri premikanju vodnika in vrtenju zanke
 • induktivnost
 • sklopljena induktivnost, transformator
 • izmenični tokovi in napetosti
 • osnovni pojmi, časovni in kazalčni diagram
 • linearni elementi (upor, tuljava in kondenzator) v izmeničnem tokokrogu
 • metode za razreševanje vezij (podobne kot v OET I, uporaba kompleksnih števil)
 • realni elementi
 • nihajni krogi
 • prehodni pojavi
 • četveropoli
 • trifazni sistemi

 

D & S Inštrukcije