Inštrukcije kemije za osnovne, srednje in visoke šole

Inštrukcije kemijeZa utrjevanje znanja iz kemije izbiramo naloge iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov. Inštrukcije kemije, anorganske ali organske kemije predstavimo na enostaven in vsakomur razumevajoč način. Naloge za domače delo pogosto sestavimo sami. Težimo h razumljivi, nazorni razlagi osnovnih kemijskih pojmov. Pri reševanju kemijskih problemov navajamo učenca na samostojnost in razumevanje bistva nalog.

 

Inštrukcije iz kemije za osnovne šole

Pomagamo pri:

 • sprotnem utrjevanju in ponavljanju učne snovi
 • pripravah na teste
 • pripravah na eksterne izpite

 

Inštrukcije kemije za srednje šole in gimnazije

Za inštrukcije iz kemije nudimo pomoč v obliki:

 • odpravljanja težav pri razumevanju tekoče snovi
 • sprotnega ponavljanja in utrjevanja znanja
 • intenzivne priprave na teste
 • priprave na popravne izpite
 • poglobljene priprave na maturo

 

Inštrukcije iz kemije za fakultete in visoke šole

David Lukman - inštrukcije iz kemijePri inštrukcijah kemije študente pripravljamo na laboratorijske vaje, kolokvije, pisne in ustne izpite. Izbrano snov najprej podamo na razumljiv način in razlago ponazorimo z ustreznimi formulami. Morebitne vrzeli znanja iz srednje šole premostimo s kratko ponovitvijo osnov kemije. Sledi utrjevanje snovi z nalogami ustrezne težavnostne stopnje. Pri delu uporabljamo novejše zbirke vaj in primere iz preteklih kolokvijev oz. izpitov.

 

Naša razlaga obsega naslednja poglavja:

 • osnovni kemijski pojmi in zakoni
 • formule kemijskih spojin in kemijske enačbe
 • plinski zakoni, povprečna molska masa
 • raztopine, topnost
 • kemijsko ravnotežje, plinsko ravnotežje
 • ravnotežja v vodnih raztopinah, šibki in močni elektroliti
 • protolitske reakcije v vodnih raztopinah
 • pufrske raztopine
 • topnostni produkt
 • oksidacije in redukcije
 • galvanski členi
 • elektroliza
 • termokemija
 • kemijska kinetika

 

Inštruiramo tudi specifične kemijske predmete:

 • biokemijo I, II
 • analizno kemijo
 • živilsko kemijo z analizo živil
 • Inštrukcije fizike in fizikalne kmeije

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si. Naši prijazni inštruktorji se bodo potrudili, da vam inštrukcije kemije odprejo pot do trdnega znanja kemije. (Cene inštrukcij)

 

Nudimo tudi inštrukcije matematike, inštrukcije fizike, inštrukcije statistike, inštrukcije elektrotehnike, ...