Inštrukcije statistike

Statistika je znanost, s pomočjo katere lahko različne podatke, ki jih zberemo, pravilno interpretiramo, pojasnimo različne pojave in celo napovemo, kakšen bo razvoj dogodkov v prihodnosti. Inštrukcije statistike s strokovnjaki naše kandidate temeljito pripravijo na teste in izpite.

 

Inštrukcije statistike v LjubljaniKer gre za predmet, ki se poučuje tako na srednjih šolah in gimnazijah kot tudi na visokih šolah in fakultetah, vam nudimo inštrukcije iz statistike na različnih zahtevnostnih stopnjah. Cilj našega dela je, da dijaki in študenti dobro utrdijo predelano snov, jo popolnoma razumejo in se znajo spopasti različnimi nalogami. V ta namen kandidat prejme tudi skrajšan povzetek snovi z osnovnimi pojmi, na katerem so tudi najpomembnejše formule. Ta mu služi kot pripomoček za osvežitev znanja, kadarkoli to potrebuje. Poleg tega so inštrukcije statistike v Ljubljani namenjene temu, da se študentje in dijaki naučijo uporabljati statistična orodja na žepnem računalniku, kar pomeni, da bodo na ocenjevanjih znanja bistveno hitrejši in uspešnejši.

 

Ker je statistika izjemno široka znanost in različne fakultete svoja predavanja in izpite tematsko različno oblikujejo, naštevamo tista poglavja, ki jih vključujejo naše inštrukcije statistike v Ljubljani:

 

  • urejanje in prikazovanje podatkov
  • srednje vrednosti
  • mere variabilnosti
  • porazdelitve (zvezne in diskretne)
  • verjetnostni račun
  • slučajne spremenljivke
  • intervali zaupanja
  • preverjanje statističnih domnev, statistično sklepanje
  • bivariantna analiza (koralacija, regresija, ...)
  • časovne vrste

 

Pravočasno si zagotovite inštrukcije statistike pri pravih strokovnjakih

Tako srednješolci kot študentje pogosto predolgo odlašajo, preden se odločijo za inštrukcije iz statistike. A treba je vedeti, da takšno obotavljanje le poslabša situacijo. Prepustite se strokovnjakom in se naročite na inštrukcije statistike v Ljubljani. Popolnoma se vam bomo posvetili in vam pomagali pri usvajanju znanja.(Cena inštrukcij statistike)

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@ds-instrukcije.si, lahko pa nas obiščete tudi v Ljubljani. Prepričani smo, da vam bodo naše inštrukcije statistike približale snov na razumljiv in jasen način.