Individualne inštrukcije matematike, nemščine, angleščine,...

Individualne inštrukcijeIndividualne inštrukcije v skupini so pomembne saj želimo vsakemu kandidatu znanje podajati čimbolj preprosto, jasno in razumljivo. Razlago prilagajamo individualno glede na kandidatovo osebnost in na njegovemo predznanje matematike, nemščine, angleščine ali drugih predmetov. Zato včasih isto stvar dvema različnima osebama razlagamo na povsem drugačen način. Individualne inštrukcije matematike, statistike, nemščine, angleščine  izvajamo z gradivom, ki ga kandidat odnese s seboj domov. Gradivo pri individualnih inštrukcijah matematike vsebuje najpomembnejše definicije in formule, pogosto so zraven rešeni nekateri matematični primeri. Vsa takšna gradiva za individualne inštrukcije matematike, angleščine, nemščine,... smo ustvarili sami na osnovi našega bogatega znanja in izkušenj. V podjetju D & S inštrukcije Ljubljana nikoli ne kopiramo gradiva za inštrukcije iz raznih knjig, vso gradivo je plod dela lastnih strokovnih sodelavcev in učiteljev.

Individualna razlaga: Tudi pri sami razlagi si čimveč pomagamo s primeri. Običajno prvi primer skupaj s kandidatom reši inštruktor. Naloge pri poteku inštrukcij si navadno sledijo od lažjih k težjim tako, da so naloge čim prej kar najbolj podobne tistim iz testov. Naloge za inštrukcije iz matematike črpamo iz lastnih zbirk. Ustvarili smo kvalitetno zbirko več kot 3000 nalog iz srednješolske matematike. Zato individualne inštrukcije niso problem, saj še toliko lažje prilagodimo razlago in izbiro nalog vsakemu kandidatu posebej.

Ko gre za individualne inštrukcije drugih predmetov pa nekatere naloge sestavimo sami, druge pa izbiramo iz raznih knjig in učnih listov, starih testov, izpitov in kolokvijev. Skratka inštrukcije izvajamo in prilagajomo inštruirancem, da nalogew hitro osvojijo.

Domače naloge: Zelo pomembne za uspeh inštrukcij so individualne domače naloge iz matematike, nemščine, angleščine, fizike,...... Individualne inštrukcije še bolj kot skupinske inštrukcije kandidata usmerijo, da rešuje predvsem tiste primere, ki so ustrezni. Ne sme jih biti preveč niti premalo. Domače naloge damo iz kandidatovega učbenika, skopiramo iz knjige ali kakšnega učnega lista ali pa jih sestavimo sami. Na naslednji uri inštrukcij lahko kandidat naloge pokaže in tudi vpraša, če katere od njih ni znal pravilno rešiti. Individualne inštrukcije omogočajo lažje merjenje in analizo doseženih rezultatov kandidatov

Psihična priprava: Za uspeh pri predmetih matematike, nemščine, fizike, angleščine,.... je zelo pomembna tudi psihična priprava kandidatov na pomembne teste in izpite. Ko gre za individualne ali skupinske inštrukcije se trudimo, da snov predelamo čim prej, vsekakor pa vsaj nekaj dni pred preizkusom znanja. Tako lahko napravimo povzetek (včasih iz različnih zornih kotov) in preverimo, če kandidat res zna vse tako kot je treba. Včasih pripravimo tudi test, ki je čimbolj podoben dejanskemu preizkusu znanja.

Sodelovanje z učiteljem: Pri nekaterih kandidatih je za kvalitetne inštrukcije potrebno sodelovanje z učiteljem. Stik vzpostavimo preko telefona, elektronske pošte ali včasih osebno na govorilnih urah (če nam čas dopušča).

Sodelovanje s starši: Včasih kakšen kandidat potrebuje več spodbude za svoje delo tudi doma s strani s staršev. V takih primerih starše sproti obveščamo, kako kandidat s pomočjo inštrukcij napreduje oziroma kaj bi bilo dobro storiti še doma. To je še posebej pomembno ko gre za inštrukcije osnovnošolcev.