Inštrukcije fizike Ljubljana | D&S inštrukcije

Inštrukcije fizikeUčinkovite inštrukcije fizike vam povrnejo veselje do učenja in tudi do reševanja najpogostejših težav pri fiziki, še posebej v osmem razredu devetletke, kot so pretvarjanje enot in izražanje neznane količine iz formule.

Inštrukcije fizike nudimo za naslednje primere:  

  • priprava na teste
  • sprotno utrjevanje in ponavljanje znanja
  • Inštrukcije fizike kot priprava na maturo
  • Inštrukcije fizike Ljubljana in druge kraje
  • Inštrukcije fizike za izpite na visokih in višjih šolah

 

Pogosto so pri poučevanju fizike potrebne tudi inštrukcije matematike, ki je pomemben element fizike in njenih izračunov. Če nekomu pretvarjanje predstavlja velik problem, mu pomagamo s tabelo z ustreznimi pretvorniki oz. ključem za premikanje decimalne vejice. V petnajstih minutah se tako vsakdo nauči pretvarjati.

Inštrukcije fizike - David Lukman LjubljanaNekateri učenci zelo težko izrazijo neznano količino iz formule. V enostavnih primerih jih naučimo uporabljati trikotnik. Če pa so formule težje, pa je potrebno več vztrajnosti.

Naloge za reševanje izbiramo iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov (ponavadi naših) ali pa jih sestavimo sami. Za domače delo damo nalogo iz učenčevega delovnega zvezka ali učnega lista, pogosto pa jo sestavimo sami.

Nudimo inštrukcije fizike za gimnazije, srednje šole, fakultete ter osnovne šole, inštrukcije matematike, inštrukcije statistike,....

 

Pokličite D&S Inštrukcije, Ljubljana na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si.

 

Nudimo inštrukcije za vse stopnje, inštrukcije fizike za srednje šole, visoke ter fakultete, inštrukcije matematematike, inštrukcije statistike, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije angleščine in nemščine,...