Inštrukcije elektrotehnike

Inštrukcije iz elektrotehničnih predmetov za srednje šole

Inštrukcije elektrotehnikeNa srednjih elektro šolah je veliko predmetov. Pri nekaterih lahko pomagamo, pri drugih ne moremo. Zato navajamo predmete elektrotehnike, ki jih inštruiramo ter poglavja različnih predmetov, kjer lahko pomagamo. Pri predmetih, ki jih redno izvajamo inštrukcije, imamo že pripravljena gradiva z osnovnimi pojmi, formulami in primeri, na osnovi katerih je razlaga enostavnejša in preglednejša. Pri predmetih, ki imamo osvojena znanja, omogočamo pripravo na teste, pripravo na popravne izpite ter sprotno utrjevanje in ponavljanje znanja. Nudimo inštrukcije za naslednje elektrotehnične predmete:

 

Inštrukcije Osnove elektrotehnike I
Kratek pregled poglavij:

 • enote
 • Ohmov zakon, upornost vodnikov
 • zaporedna in vzporedna vezava
 • mešane vezave
 • ampermeter in voltmeter
 • moč in delo, izkoristek električnih naprav
 • električno polje
 • kondenzatorji
 • magnetno polje
 • magnetna indukcija in transformator


Inštrukcije Osnove elektrotehnike II
Kratek pregled poglavij:

 • enosmerne in izmenične veličine, kazalčni diagram
 • upor, kondenzator in tuljava v izmeničnem tokokrogu
 • RL, RC in RLC vezja
 • uporaba kompleksnih števil pri razreševanju vezij
 • realni elementi
 • nihajni krogi
 • prehodni pojavi
 • trifazni sistemi


Nekatera poglavja različnih elektrotehničnih predmetov, kjer vam zanesljivo lahko pomagamo:

 • četveropoli
 • osnove merilne tehnike:
 • pogreški
 • merjenje napetosti, toka, upornosti, moči
 • osnove nelinearnih elementov:
 • diode, usmerniki
 • tranzistorji (bipolarni in unipolarni)
 • orientacije tranzistorja, preračunavanje enostavnih vezij
 • operacijski ojačevalnik
 • električni filtri
 • analiza ojačevalnikov v frekvenčnem prostoru


Inštrukcije elektrotehnike oz. elektrotehničnih predmetov za fakultete in visoke šole

Pri predmetih, ki jih inštruiramo, nudimo pripravo na izpite in kolokvije, po potrebi tudi pripravo na ustne izpite. Redno inštruiramo naslednje predmete:


Inštrukcije  Osnove elektrotehnike I
Kratek pregled poglavij:

 • elektrostatika:
 • električna sila
 • električna poljska jakost
 • napetost in potencial
 • snov v električnem polju
 • kondenzatorji
 • enosmerni tok:
 • tokovno polje
 • Ohmov zakon in Kirchoffovi zakoni
 • električna moč in energija
 • metode za razreševanje vezij (sistemi enačb, zančni tokovi, vozliščni potenciali,...)
 • teoremi (superpozicija, Nortonov in Theveninov,...)


Inštrukcije Osnove elektrotehnike II
Kratek pregled poglavij:

 • magnetno polje
 • magnetna poljska jakost, gostota magnetnega pretoka
 • magnetna sila
 • navor v magnetnem polju
 • snov v magnetnem polju
 • magnetni pretok, magnetni upor
 • magnetna indukcija
 • Faradayev indukcijski zakon, Lentzovo pravilo
 • indukcija pri premikanju vodnika in vrtenju zanke
 • induktivnost
 • sklopljena induktivnost, transformator
 • izmenični tokovi in napetosti
 • osnovni pojmi, časovni in kazalčni diagram
 • linearni elementi (upor, tuljava in kondenzator) v izmeničnem tokokrogu
 • metode za razreševanje vezij (podobne kot v OET I, uporaba kompleksnih števil)
 • realni elementi
 • nihajni krogi
 • prehodni pojavi
 • četveropoli
 • trifazni sistemi


Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si. Kakovostne inštrukcije elektrotehnike vam bodo zagotovo olajšale sprotno delo na srednjih oziroma visokih šolah in fakultetah.

 

Če potrebujete inštrukcije matematike, fizike, statistike ter jezikov, smo pravi naslov na vas, snov razlagamo na preprost način, ki je razumljiv vsakomur, da osvoji znanje, ki ga porebuje.

 

Nudimo inštrukcije za vse stopnje, inštrukcije matematike  in fizike za srednje šole, visoke ter fakultete, inštrukcije matematematike, inštrukcije statistike, inštrukcije angleščine in nemščine,...