Priprave na poklicno maturo iz matematike

Nudimo vam kakovostne inštrukcije za priprave na poklicno maturo - tako za pisni kot ustni del.

 

Inštrukcije za pisni del mature

Pri maturi je pomembno, da dijak obvlada poglavitne stvari iz snovi vseh štirih let učenja. Zato pri pripravah na poklicno maturo matematike snov razdelimo na posamezna poglavja, ki v splošnem ne sledijo vrstnemu redu pri učenju v šoli. Nato z intezivnim delom (individualne inštrukcije ali v skupinskem tečaju) predelamo celotno snov. Rešujemo naloge iz matematike, ki so za maturo primerne (običajno primere nalogam iz prejšnjih matur). Takšne naloge naložimo tudi za domače delo, da se snov lažje in bolje utrdi. Dijake pri domačem delu usmerjamo tako, da rešijo tudi nekaj nalog iz že predelanih snovi, da ne bi sproti pozabili usvojenega znanja. Na koncu vse skupaj ponovimo in se lotimo maturitetnih pol iz preteklih let.

 

Pri nas razdelitev na poglavja poteka takole:


Številske množice (naravna, cela, racionalna in realna števila), kamor sodijo:

 • izrazi (veččleniki, ulomki, potence in koreni)
 • algebrske enačbe in sistemi enačb, tekstne naloge

 

Inštrukcije funkcije, kamor sodijo:

 • koordinatni sistem
 • lastnosti funkcij
 • linearna funkcija
 • kvadratna funkcija, kvadratna enačba in neenačba
 • polinomi in racionalne funkcije, enačbe in neenačbe
 • eksponentna in logaritemska funkcija in enačba
 • trigonometrične funkcije in enačbe
 • zaporedja

 

Inštrukcije geometrije, kamor sodijo:

 • osnovni pojmi (točka, premica in ravnina, kot, togi premiki, načrtovanje trikotnikov...)
 • razreševanje likov (ploščine, računanje neznanih stranic in kotov)
 • razreševanje teles (površine in prostornine)

 

Inštrukcije Statistika

Inštrukcije matematike

Inštrukcije za ustni del mature

Priprave na poklicno maturo za ustni del mature (matematika) potekajo po individualnem programu. Skupaj čimbolj preprosto in razumljivo odgovorimo na vprašanja iz kataloga. Po potrebi poleg tega rešimo še kakšen primer.

 Priprava na maturo

Priprave na poklicno maturo - cenik

 

Inštrukcije mnenja