Priprava na teste iz matematike

Priprava na teste - DS InštrukcijePri pripravah na teste iz matematike se držimo nivoja zahtevnosti, ki ga zahtevajo na posameznih šolah. Za večino srednjih šol v Ljubljani poznamo tako nivo zahtevnosti kot tudi tipične primere, ki se pojavljajo na raznih testih. Posebej pozorni smo pri testih za popravljanje NMS-jev, ker so ti navadno zahtevnejši od testov za tekoče ocenjevalno obdobje. Vedno poizkušamo snov za test predelati vsaj nekaj dni pred testom, da lahko skupaj vse še enkrat ponovimo in izdelamo povzetek snovi, ki pride v poštev za test. Po potrebi pripravimo tudi test, ki je čimbolj podoben dejanskemu preizkusu.

Priprava na teste iz matematike - cenik