Priprava na maturo, teste in popravne izpite iz matematike

Matematika je predmet, ki učencem, dijakom pa tudi študentom povzroča največ težav. Vzrok za to najbrž tiči v tem, da se večina snovi nadgrajuje, kar pomeni, da pomanjkanje znanja iz ene snovi navadno onemogoča razumevanje druge. Hkrati pa je matematika tudi predmet, pri katerem je mogoče s pomočjo inštrukcij veliko narediti. V podjetju D&S inštrukcije vam ponujamo različne možnosti, med katere poleg sprotnega učenja in priprave na teste sodi tudi priprava na splošno in poklicno maturo.

 

Priprava na teste iz matematike

Priprava na maturo je bistveno lažja ob sprotnem učenju in utrjevanju snovi, saj je treba na koncu četrtega letnika le ponoviti vse, kar dijak že zna. Ker pa se dobro zavedamo, da sta pomanjkanje časa in samodiscipline pri dijakih že kar kronična, vam ponujamo idealno rešitev: sprotna priprava na teste iz matematike. Ob pomoči inštruktorja / inštruktorice se boste zlahka sproti naučili vso v šoli predelano snov, jo utrdili in si zagotovili dolgoročno znanje. Tako bodo priprave na splošno in poklicno maturo lažje, izognili pa se boste tudi neprijetnim negativnim ocenam, ki lahko uničijo počitnice ali celo pomenijo izgubo enega leta. Če pa do tega kljub vsemu pride, vam ponujamo tudi priprave na popravne izpite iz matematike.

 

Opravite popravne izpite v prvem roku

Učenje za popravne izpite je zelo podobno kot priprava na maturo, saj mora dijak pregledno poznati snov celotnega letnika. Bistveno pri tem je, da se ob pomoči izkušenega inštruktorja dijaku olajša delo, predvsem v tem smislu, da inštruktor poskrbi za razlago snovi in vaje za utrjevanje, kar dijaku prihrani ogromno dela in časa. Hkrati so priprave na maturo ali popravne izpite popolnima individualizirane, zato dijak resnično dobi tisto, kar najbolj potrebuje in ne zapravlja časa za snovi, ki jih že obvlada. Za sprotno učenje, popravni izpit ali maturo se obrnite na izkušene inštruktorje podjetja D&S inštrukcije!