Naloge iz matematike

V Sloveniji se je področje individualnega poučevanja v obliki inštrukcij za različne predmete zelo razmahnilo. Po eni strani je takšna konkurenca koristna, saj to pomeni, da se tisti, ki nudijo na primer inštrukcije matematike, trudijo biti čim boljši, čim bolj konkurenčni, pripravljajo čim boljše naloge iz matematike in se resnično posvetijo koristim stranke. Po drugi strani pa to zaradi premajhnega nadzora nad trgom s strani države pomeni tudi, da inštrukcije iz matematike ali kakega drugega predmeta lahko načeloma ponuja vsak, ki se čuti dovolj kompetentnega, da to počne. In tu je glavna težava: ljudje brez izkušenj in zadostnega znanja, tako strokovnega kot pedagoškega, poučujejo osnovnošolce in srednješolce. K sreči večina staršev in tudi učencev samih kmalu ugotovi, če je nekdo neprimeren za takšno delo.

 

Kje poiskati dobre inštrukcije matematike?

Najmanj se človek opeče, če se zanaša na izkušnje drugih, ki so kakega inštruktorja ali podjetje že preizkusili in so z njim dosegli zastavljene cilje. Za inštrukcije iz matematike pomembna je tudi ustrezna strokovna izobrazba, k temu pa je seveda treba dodati še 'občutek' za delo z učenci ali dijaki, sposobnost podajanja snovi na tak način, da ga učenec / dijak razume. Velikokrat se tudi zgodi, da je otrok hodil na inštrukcije, kjer je sam reševal naloge iz matematike, inštruktor pa jih je na koncu samo pregledal. To je že prvi znak za to, da z inštruktorjem nekaj ni v redu. Namen takšnega poučevanja je namreč ravno v tem, da inštruktor ponovno pojasni učencu snov, s katero ima težave, potem pa na podlagi primerov in ob prisotnosti inštruktorja rešujeta vaje iz matematike.

 

Lastne naloge iz matematike

Pri inštrukcijah matematike za osnovne šole in srednje šole pa tudi za fakultete se seveda naslanjamo na učbenike, delovne zvezke in vaje iz matematike, ki jih naši učenci prejmejo v šoli, a to niso naš edini učni pripomoček. Na razpolago imamo tudi zbirko več kot 3000 vaj, ki smo jih izdelali sami. Tako lahko našim učencem ponudimo bistveno več kot le to, da rešujemo le vaje iz matematike, ki so jih dobili v šoli. S tem se resnično dobro pripravijo na ocenjevanje znanja. Po potrebi se pri učencih in dijakih posvetujemo tudi z njihovim učiteljem /profesorjem v šoli. O napredku, ki ga prinašajo inštrukcije iz matematike, pa pri učencih in dijakih seveda tudi redno obveščamo njihove starše.

 

V podjetju D&S Inštrukcije, Ljubljana imamo pripravljene kakovostne naloge iz matematike. Pri reševanju vam bomo pomagali na način, da boste snov dobro razumeli ter da boste znali sorodne naloge in vaje reševati tudi sami.