Inštrukcije iz fizike za osnovne šole

Inštrukcije za fiziko - osnovna šolaInštrukcije fizike za osnovno šolo v podjetju D&S Inštrukcije izvajajo izkušeni inštruktorji, ki skrbijo, da je fizika vsakemu kandidatu razložena na jasen, preprost in razumljiv način. Poleg tega je razlaga prilagojena posameznikovi osebnosti in njegovemu predznanju. Pri razlagi si skoraj vedno pomagamo z našim gradivom, ki ga kandidat lahko vzame tudi domov.

Pomemben del inštrukcij so tudi naloge. Za inštrukcije matematike za srednje šole smo na podlagi dolgoletnih izkušenj in odličnega znanja sestavili obsežno zbirko z več kot 3000 nalogami in njihovimi rešitvami. Za inštrukcije fizike in ostalih predmetov smo nekatere naloge sestavili sami, druge pa izbiramo iz raznih učnih listov, testov in izpitov mnogih šol.

 

Učinkovite inštrukcije iz fizike tako za osnovno šolo kot za srednjo šolo, gimnazijo ali fakulteto vam bodo povrnile veselje do učenja, pa tudi do reševanja najbolj zapletenih nalog. V osnovni šoli, še posebej v osmem razredu devetletke, najpogosteje pride do težav pri pretvarjanju enot in izražanju neznanih količin iz formul.

 

Inštrukcije fizike za osnovno šolo v pomoč pri pripravah na teste

David Lukman - inštrukcije fizike za osnovno šoloInštrukcije fizike za osnovne šole bodo v pomoč tako pri pripravah na teste kot tudi pri sprotnem ponavljanju in utrjevanju znanja. Učencu, ki mu pretvarjanje enot predstavlja velik problem, pomagamo s tabelo z ustreznimi pretvorniki oz. ključem za premikanje decimalne vejice. Na ta način se vsakdo lahko nauči pretvarjati v zgolj petnajstih minutah. Tiste učence, ki zelo težko izrazijo neznano količino iz formule, v  enostavnih primerih naučimo uporabljati trikotnik. Če so formule težje, pa je potrebne še nekaj vztrajnosti.

Naloge izbiramo iz veljavnih učbenikov in delovnih zvezkov ali pa jih sestavimo kar sami. Podobno tudi za domače delo učencu damo nalogo iz njegovega delovnega zvezka ali učnega lista, pogosto pa jo sestavimo sami. Učenca usmerimo, da rešuje predvsem uporabne primere, ki pa jih ne sme biti niti preveč niti premalo. Na naslednji uri lahko učenec naloge tudi pokaže in povpraša za pojasnilo, če katere od njih ni znal pravilno rešiti.

 

Pri pripravah na teste je za inštrukcije fizike, kot tudi za inštrukcije matematike za osnovno šolo pomembno, da snov predelamo čim prej, vsekakor pa vsaj nekaj dni pred preizkusom znanja. Tako lahko napravimo povzetek in preverimo, ali učenec res zna vse tako, kot je treba. Včasih pripravimo tudi test, ki je čimbolj podoben dejanskemu preizkusu znanja.

 

Odločite se za inštrukcije iz fizike za osnovne šole in vašemu otroku dajte prednost pred ostalimi.