Inštrukcije matematike za srednje šole ter gimnazije

V podjetju D&S Inštrukcije nudimo inštrukcije iz matematike za osnovne in srednje šole, gimnazije ter visoke šole in fakultete. Inštrukcije matematike potekajo tako, da je razlaga čim bolj preprosta, jasna in razumljiva, hkrati pa prilagojena kandidatovi osebnosti in njegovemu predznanju. V veliko pomoč pri učenju je gradivo, ki vsebuje najpomembnejše definicije in formule. Na podlagi lastnega znanja in izkušenj pa smo za inštrukcije iz matematike za srednje šole in gimnazije ustvarili tudi zbirko nalog, ki vsebuje več kot 3000 nalog s podanimi rešitvami.

Inštrukcije matematike za srednjo šolo

Matematika za gimnazije je lahko tudi zabavna!

 

V zbirki je večina nalog takšnih, da so po težavnosti primerljive s tistimi iz testov. Zbirko za zdaj uporabljamo za naloge, ki jih kandidati rešujejo na inštrukcijah, načrtujemo pa še izdajo v knjižni obliki. Poleg tega je učencem na voljo zgibanka iz kartona, kjer so na 34 straneh navedene najpomembnejše definicije in formule srednješolske matematike.

 

Inštrukcije matematike za srednje šole – priprave na teste in popravne izpite

Inštrukcije matematike - Simona LukmanInštrukcije matematike za srednje šole podobno kot inštrukcije iz matematike za gimnazije poleg sprotnega utrjevanja znanja vključujejo priprave na teste in popravne izpite ter priprave na poklicno maturo. V našem podjetju za večino srednjih šol v Ljubljani poznamo tako raven zahtevnosti kot tudi tipične primere, ki se pojavljajo na testih. Še posebno pozornost pa naše inštrukcije iz matematike za srednje šole namenjajo testom za popravljanje NMS-jev, saj so ti navadno zahtevnejši od testov za tekoče ocenjevalno obdobje.

Zahtevni pa so tudi popravni izpiti iz matematike, saj je zanje treba predelati snov celega leta. Poleg podrobne predelave snovi je pomembno tudi, da snov predelamo čim prej oziroma vsaj nekaj dni pred popravnim izpitom.

 

Inštrukcije iz matematike za gimnazije – priprave na maturo

Inštrukcije matematike - gimnazijaZa maturo mora dijak obvladati bistvene stvari iz snovi vseh štirih let gimnazije, ki so navedene v maturitetnem katalogu. Priprave na pisni del se začnejo z intenzivno predelavo posameznih poglavij, tej pa sledi reševanje nalog, primernih za maturo. Takšne naloge so primerne tudi za domače delo. Na koncu snov še enkrat ponovimo in se lotimo reševanja maturitetnih nalog iz prejšnjih let. Priprave na ustni del pa potekajo v obliki skupinskega tečaja.

 

Za inštrukcije iz matematike za gimnazije, namenjene opravljanju mature na višjem nivoju, je manjši interes, ker se na to raven izpita navadno prijavijo dijaki, ki jim matematika ne povzroča težav. V primeru, da kdo vseeno želi pomoč pri pripravah na višji nivo, pa inštrukcije matematike za srednje šole in gimnazije potekajo po individualnem programu tako pri pripravah na pisni kot pri pripravah na ustni del.

 

Si kdaj rečete "iščem inštrukcije iz matematike"? Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si.

 

D&S Inštrukcije, Ljubljana (Cene inštrukcij)