Inštrukcije - Organska kemija

 Innštrukcije organske kemije nudimo iz sledečih področij:

 • poimenovanje in risanje org. spojin (funkcionalne skupine, strukturne formule, alkilne in aromatske molekule, hibridizacija...)
 • različne projekcije org. spojin (Fischerjeva, Newmanova...)
 • stereokemija (določanje R-S konfiguracij, enantiomeri, diastereomeri, mezomeri, cis-trans, Z-E, sin anti...)

   

Mehanizmi organskih reakcij:

 • nukleofilne substitucije (SN1, SN2, substitucije na aromatih)
 • eliminacije (E1, E2, Zaitsevo pravilo)
 • nukleofilne adicije (karbonilna skupina, nitrilna skupina)
 • elektrofilne substitucije (nitriranje, sulfoniranje in halogeniranje na aromatskih obročih...)  
 • elektrofilne adicije (Markovnikovo pravilo...)
 • oksidacije in redukcije (KMnO4, K2CrO4/K2Cr2O7, LiAlH4, NaBH4)    
 • radikalske reakcije
 • biokemijske reakcije in molekule (sladkorji, aminokisline, DNA...)

 

V podjetju D&S Inštrukcije vam bomo pomagali, da vam predmet organska kemija ne bo povzročal nikakršnih težav. Pokličite nas na 041 749 561 ali izpolnite kontaktni obrazec. (Cene inštrukcij)

 

Nudimo tudi inštrukcije fizike za vse stopnje, inštrukcije jezikov, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike,...