Inštrukcije nemščine D&S Ljubljana

Inštrukcije nemščine nudimo v jezikovni šoli D&S Ljubljana. Inštrukcije so kakovostne in cenovnoo dostopne , nudimo inštrukcije štirih tujih jezikov, in sicer inštrukcije za:

  • slovenščine
  • nemščine
  • angleščine
  • francoščine

Inštrukcije nemščine, podjetja D&S Ljubljana, so namenjene za vse dijake osnovne in srednje šole ter za študente univerze in visoke šole. Inštrukcije podjetja D&S Ljubljana izvajamo šolani profesorji čez celo šolsko leto, vsak dan v tednu, tudi ob vikendih in praznikih. Tečaj lahko poteka individulano, kar pomeni, da se učitelji posvetimo izključno posameznikovim težavam in mu pomagamo, da le ta izboljša svoje znanje. Lahko pa poteka skupinsko, kjer izkušeni profesorji pomagamo manjši skupini tečajnikov pri reševanju slovničnih in komunikacijskih zadreg iz nemškega jezika. Tako kot pri individualnih, kot tudi skupinskih inštrukcijah dajemo velik poudarek na komunikacijo, pravilno izgovorjavo in širitev besednega zaklada. Za svoje učence smo skrbno pripravili zbirko več kot 3000 avtorskih nalog z poglobljeno razlago, številnimi primeri in rešitvami. Za učinkovite inštrukcije nemščine poskrbijo dosledna urjenja s pomočjo zbirke testov, ki posamezniku služijo kot predpriprava na dejanski izpit. Na vašo željo se lahko posvetujemo tudi z vašim učiteljem ali profesorjem, saj na podlagi posveta lahko sestavimo plan po katerem bo potekalo vaše nadaljnje urjenje.

 

Inštrukcije nemščineInštrukcije nemščine za srednje šole

Inštrukcije nemščine za srednje šole potekajo čez celo šolsko leto, vsak dan v tednu, ob vikendih in praznikih. Vsak posameznik si lahko sam izbere dan in število ur, ki bi jih potreboval za izboljšanje in utrditev svojega znanja nemščine. Predlagamo vam, da se za inštrukcije nemščine za srednje šole odločite takoj, ko upazite težave z nerazumevanjem in ne šele takrat, ko se redovalnica prične polniti s slabimi ocenami. Za Inštrukcije nemščine za srednje šole smo pripravili avtorski priročnik z več kot 3000 avtorskimi nalogami in rešitvami.

 

Inštrukcije nemščine za visoke šole

Inštrukcije nemščine so namenjene za vse stopnje, kar seveda pomeni, da so namenjen tudi za visoke šole. Prav tako smo, kot za vse ostale stopnje, pripravili zbirko nalog in testov, ki ustrezajo inštrukcijam za visoke šole. Poudarek tečaja za visoke šole temelji na ustni in pisni komunikaciji, izgovorjavi ter šeritvi besednega zaklada za splošno in strokovno rabo. Poleg ponavljanja, nadgrajevanja in utrjevanja slovničnih struktur, poskrbimo, da se vsaka lekcija, slovnica in besedne zveze ponavljajo sprotno, s pomočjo naših avtorskih testov, ki daje posamezniku vpogled o njegovem napredku. 

 

Nudimo tudi inštrukcije fizike za vse stopnje, inštrukcije jezikov, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije statistike,...