Inštrukcije matematike in fizike za vse stopnje

Inštrukcije matematike in fizikeV podjetju D&S Inštrukcije, ljubljana se z inštruiranjem  – tako individualnim kot skupinskim – ukvarjamo že vrsto let. Poleg inštrukcij  tujih jezikov (inštrukcije angleščina, inštrukcije francoščina, inštrukcije nemščina), inštrukcije slovenščine, inštrukcije statistike, inštrukcije kemije in inštrukcije elektrotehnike vam nudimo tudi inštrukcije matematike in fizike. Naši inštruktorji vam lahko pomagajo do kakovostnega znanja matematike in fizike na različnih težavnostnih stopnjah, od osnovne šole, srednje šole in gimnazije do fakultete. Matematika in fizika spadata med tiste predmete, ki učencem, dijakom in študentom povzročajo največ težav, zato nikar ne odlašajte, temveč nas čim prej pokličite za inštrukcije in skupaj bomo poskrbeli, da bodo luknje v znanju izginile.

 

Z našimi inštruktorji so inštrukcije matematike ter fizike vedno uspešne

Inštruktor za matematiko in fizikoSkozi inštrukcije že na prvem srečanju ali pa že po telefonu se z učencem, dijakom oziroma študentom najprej pogovorimo, o težavah pri matematiki in fiziki. Poleg tega naši inštruktorji na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj ugotovijo, kaj je tisto, zaradi česar ima nekdo težave pri določenem predmetu. Inštrukcije matematike in fizike se nato lahko začnejo. Pri osnovno in srednješolcih se navadno pogovorimo še s starši, saj je smiselno, da so pri mladih tudi oni vključeni v proces izvajanja inštrukcij, učenja oziroma odpravljanja primanjkljajev. Z našimi inštruktorji, ki delo prilagodijo posameznemu učencu in njegovim potrebam, so inštrukcije matematike ali fizike vedno uspešne. Inštrukcije izvajamo za osnovne šole, srednje šole in gimnazije, za višje in visoke šole, za ekonomsko fakulteto,...

 

Inštrukcije matematike in fizike z lastnimi vajami

Individualnega poučevanja se v D&S Inštrukcije, Ljubljana vedno lotimo sistematično in po meri posameznega učenca. Na voljo imamo vse šolske učbenike in delovne zvezke iz matematike in fizike, različne zbirke vaj, predvsem pa so naša posebnost naše lastne zbirke nalog, ki so tiste, zaradi katerih so naše inštrukcije matematike in fizike popolnoma prilagojene vsakemu posamezniku. Na tak način se posvetimo natanko tisti temi, ki določenemu učencu povzroča težave. Poleg tega se lahko za bolj učinkovito delo pogovorimo tudi z učiteljem, ki poučuje dotičnega učenca ali dijaka.

 

Takšen celosten pristop vedno znova daje odlične rezultate.

 

 
Pokličite nas na 041 749 561 ali izpolnite kontaktni obrazec.