Inštrukcije francoščine Ljubljana

Pri inštrukcijah francoščine dajemo velik poudarek ustnemu izražanju, vadimo pravilno izgovorjavo in z učinkovito uporabo širimo besedni zaklad učenca. Z našo pomočjo vam bo beseda francoščina narisala nasmeh. Pri ponavljanju šolskih lekcij preverjamo usvojeno znanje s pomočjo vaj iz delovnega zvezka in dodatne literature ter govorne predstavitve. Inštrukcije nemščine, angleščine in francoščine popestrimo s primeri vsakdanje rabe.

 

Inštrukcije francoščine za (osnovne in) srednje šole

Pri inštrukcijah iz francoščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljni razlagi slovničnih struktur, ki jih utrdimo s praktičnimi primeri;
 • konverzaciji, pri kateri sproti preverjamo usvojeno znanje;
 • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kvalitetno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite iz  francoščine;
 • pomoč pri pripravi kratkih esejev, seminarskih nalog in drugih besedil v francoskem jeziku;
 • priprava na maturo.


Med obravnavana poglavja pri inštrukcijah francoske slovnice sodijo:

 • inštrukcije francoskih glagolskih časov (les constructions verbales (l'indicatif): le present, l'imparfait, le passe compose, le plus-que parfait, le passe anterieur, le passe simple, le passe surcompose, le futur simple, le future proche, le future anterieur, les futures dans le passe);
 • inštrukcije sosledja glagolskih časov (la concordance des temps);
 • inštrukcije pomožnih glagolov (les verbes auxiliaires et les semi-auxiliaires);
 • inštrukcije povratnih glagolov (la forme pronominale);
 • čas in naklon (modes et temps: l'indicatif et le subjonctif, le conditionel, l'imperatif, l'infinitif, le participe present/passe);
 • samostalniška besedna zveza in zaimki (le groupe nominal: le nom, l'article, l'adjecitf; les pronoms);
 • predlogi (les prepositions);
 • prislovi (les adverbes);
 • vezniki (les conjonctions);
 • vrste povedi (les differents types de phrases: la phrase interrogative, la phrase negative, la phrase exclamative); upraba (la mise en relief);
 • inštrukcije enostavčne in večstavčne povedi (la phrase simple et la phrase complexe);
 • odvisniki (la phrase subordonee):
 • predmetni odvisniki (la phr. subordonnee inroduite par 'que');
 • pogojni odvisniki (l'expression de la condition et de l'hypothese);
 • oziralni odvisniki (la prop. subordonnee relative);
 • časovni odvisniki (l'expression du temps); ...
 • trpnik (la voix active et la voix passive);
 • posredne vprašalne povedi (questions indirectes);
 • inštrukcije odvisnega govora (le discours direct et le discours indirect).

 

Prepričani smo, da vam bodo naše inštrukcije francoščine na poti do odličnega poznavanja jezika v veliko pomoč, D&S inštrukcije, Ljubljana (inštrukcije matematike, fizike,...)

 

Nudimo tudi inštrukcije angleščine, nemščine ter slovenščine. Bogato znjaje pa imamo za inštrukcije fizike , inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije matematike, ...za vse stopnje.

 

Pokličite nas na 041 749 561 ali nam pišite na info@ds-instrukcije.si