Inštrukcije fizike za srednje šole

V srednjih šolah in gimnazijah je fizika že bolj zahteven šolski predmet, saj gre za nadgradnjo snovi iz osnovne šole. Da fizika ne bi postala nerešljivi problem, vam podjetje D&S Inštrukcije nudi učinkovite inštrukcije fizike za srednje šole. V tem okviru med drugim nudimo inštrukcije fizike za gimnazije, poučujemo pa tudi osnovnošolsko in visokošolsko fiziko. Inštrukcije fizike bodo dijaku pomagale pri sprotnem utrjevanju znanja in ponavljanju snovi, pri pripravah na pisno in ustno preverjanje znanja ter pripravah na maturo. Za inštrukcije fizike za srednje šole se lahko odločijo tudi dijaki, ki s predmetom nimajo težav, a želijo svoje znanje nadgraditi in s tem pridobiti še boljšo oceno. Inštrukcije fizike so obenem odlična pomoč pri pisanju seminarskih in raziskovalnih nalog.

Inštrukcije fizike za gimnazije

Na voljo so tako individualne inštrukcije fizike za srednjo šolo kot tudi skupinski tečaji. Skupinski tečaji potekajo v manjših skupinah do 10 kandidatov.

 

Inštrukcije fizike za srednjo šolo – podajanje znanja na razumljiv način

Nudimo inštrukcije fizike za srednje šole in osnovne šole, ki so oblikovane tako, da dijaku podajajo znanje na čim bolj preprost, jasen in razumljiv način. Naši učitelji razlago prilagodijo dijakovi osebnosti in njegovemu predznanju. Pri razlaganju snovi so v veliko pomoč tudi gradiva z najpomembnejšimi definicijami in formulami. Pomembno je namreč, da dijak z razumevanjem osnovnih fizikalnih pojmov in primerno nadgradnjo znanja doseže cilje, ki jih predpisuje učni načrt.

David in Simona - inštrukcije fizike za srednjo šolo

Gradiva za poučevanje smo na osnovi našega bogatega znanja in izkušenj sestavili sami. Pri inštrukcijah fizike za srednje šole pa so zelo pomembne tudi naloge za domače delo. Vaje fizike za domačo nalogo so ponavadi tiste iz dijakovega učbenika, nekatere so kopirane iz knjige ali kakšnega učnega lista, zelo veliko pa sestavimo  sami. Dijaka usmerimo, da rešuje predvsem tiste primere, ki ustrezajo njegovi trenutni ravni znanja. Na naslednji uri pa učitelju lahko pokaže, kako se je nalog lotil, in ga povpraša o morebitnih nejasnostih.

 

Inštrukcije iz fizike za gimnazije kot priprava na maturo

Inštrukcije fizike (Ljubljana) za gimnazije lahko vključujejo tudi priprave na maturo. Za maturo mora dijak obvladati bistvene stvari iz snovi vseh štirih let gimnazije, ki so navedene v maturitetnem katalogu. Nudimo priprave na pisni del, ki se začnejo z intenzivno predelavo posameznih poglavij, temu pa sledi reševanje nalog. Tovrstne naloge so primerne tudi za domače delo. Po predelani celotni učni snovi sledi povzetek po poglavjih in reševanje poskusne maturitetne pole, s katero lahko dijak preveri osvojeno znanje.

 

Pokličite D&S Inštrukcije, Ljubljana na 041 749 561 ali nam pa pišite na info@ds-instrukcije.si.

 

Nudimo inštrukcije za vse stopnje, inštrukcije fizike za srednje šole, visoke ter fakultete, inštrukcije matematematike, inštrukcije statistike, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije angleščine in nemščine,...