Inštrukcije elektrotehnike v Ljubljani

Inštrukcije elektrotehnike

Na elektrotehniki temeljita sedanjost in prihodnost

 

Inštrukcije elektrotehnike izvjamo že vrsto let, pridobili smo si ogromno izkušenj in s tem dosegamo visoke rezultate.

Brez elektrike si dandanes težko zamislimo naš vsakdanjik. Spremlja nas namreč na vsakem koraku. V sebi skriva zanimivo dualnost – lahko je zelo nevarna; če pa jo znamo pravilno izkoristiti, pa je lahko zelo uporabna, tako rekoč nepogrešljiva.

 

Elektrotehnika je področje tehnike, ki obravnava pojave povezane z električnim nabojem. Razvoj na področju elektrotehnike je bliskovit in neprestan, osnovne zakonitosti in vedenje o tem področju pa ostajajo enaki in se poučujejo na številnih srednjih in visokih elektro šolah ter fakultetah. Imena predmetov se sicer razlikujejo, vendar pa so si obravnavane teme na različnih šolah med seboj podobne. Na inštrukcijah elektrotehnike poučujemo snov predmetov, kot so Osnove elektrotehnike 1 in 2, Diskretne strukture in krmilja, Osnove nelinearnih predmetov in posamezna poglavja drugih predmetov. Na naši spletni strani si lahko ogledate celoten seznam poučevanih vsebin.

 

 

Zakaj izbrati D&S Inštrukcije?

Naši strokovno usposobljeni inštruktorji imajo več let izkušenj na področju inštruiranja elektrotehnike. Z njihovo pomoč bo razumevanje osnov nelinearnih elementov povsem enostavno, tudi inštrukcije diskretnih struktur bodo predstavljene na enostaven in individualno prilagojen način. Seveda ne smemo pozabiti tudi na snov Osnov elektrotehnike, ki velja za temeljni predmet.

 

Inštrukcije elektrotehnike lahko služijo kot priprava na test, izpit, popravni izpit, maturo ali samo kot obnavljanje in pregled znanja med letom. Včasih potrebuje učenec oziroma učenka le nekaj ur individualnih inštrukcij elektrotehnike in nekoliko motivacije, da lahko lovi tempo podajanja učne snovi pri pouku. Včasih pa potrebuje nekoliko več pozornosti in ponovno razlago osnov, prek katerih počasi preidemo na zahtevnejše naloge. Na nas se lahko obrnete v obeh primerih. Vsakega učenca in učenko pri inštrukcijah elektrotehnike vodimo in usmerjamo na poti do znanja, mu nudimo pripravljene naloge in gradiva z osnovnimi pojmi in formulami.

 

S pomočjo naših inštrukcij elektrotehnike bo pridobivanje znanja s področja elektrotehnike enostavno, hitro in zabavno!

Izvajamo tusi inštrukcije matematike, inštrukcije fizike, inštrukcije angleščine, nemščine, inštrukcije statistike, ...

Poikličite nas ali pa pošljite povpraševanje, hitro bomo rešili nerazumevanje snovi.