Inštrukcije  Splošne in anorganske kemije

Inštrukcije anorganske kemije pokrivajo naslednja poglavja:

  • formule kemijskih spojin, masna in množinska razmerja
  • plini (plinski zakon, povprečna molska masa, volumski deleži, množinski deleži...)
  • raztopine (molska in masna koncentracija, masni delež, topnost, prekristalizacija...)
  • ravnotežne kemijske reakcije (topnostni produkt, protolitske reakcije šibkih kislin in šibkih baz, tvorba kovinskih kompleksov, ravnotežna konstanta...)
  • struktura in hibridaizacija (kristali, anioni, kationi, sp3, sp2, sp1)
  • urejanje kemijskih enačb
  • redoks reakcije (določevanje oksidacijskega števila, urejanje reakcij)
  • koordinacijske spojine (kompleksi)
  • računske naloge

 

Inštrukcije kemije so lahko tudi zabavne. Poskrbeli bomo, da vam tako splošna kot anorganska kemija ne bosta več trn v peti.

 

V kolikor potrebujte inštrukcije matematike, fizike, elektrotehnike, statistike ter tujih jezikov smo pravi naslov za vas, pokličite nas 041 749 561 in rešili bomo vaše težave z razumljivimi razlagami vseh predmetov, saj imamo večletne izkušne z inštruiranjem.

 

Cene inštrukcij

 

Nudimo inštrukcije za vse stopnje, inštrukcije fizike za srednje šole, visoke ter fakultete, inštrukcije matematematike, inštrukcije statistike, inštrukcije elektrotehnike, inštrukcije angleščine in nemščine,...