Inštrukcije angleščine Ljubljana

Inštrukcije angleščine za osnovno šolo

Inštrukcije angleščinePri inštrukcijah angleščine dajemo velik poudarek na ustno izražanje, vadimo pravilno izgovorjavo in z učinkovito uporabo slovarja širimo besedni zaklad. Pri ponovitvi šolskih lekcij preverimo osvojeno znanje s pomočjo reševanja vaj iz delovnega zvezka in sodobne zbirke vaj ter govorne predstavitve. Inštrukcije angleščine pogosto popestrimo s primeri vsakdanje rabe angleščine. Veliko poudarka dajemo tudi na angleške čase, ki velikim povzorčajo težave. Angleški časi so ob naši razlagi enostavni in jih ni težko osvojiti v kratkem času.

 

Inštrukcije angleščine za srednjo šolo

Pri inštrukcijah angleščine dajemo prednost:

 • enostavni in temeljiti razlagi slovničnih pravil (angleški časi), ki jih utrdimo z raznolikimi vajami,
 • konverzaciji (govoru), pri kateri sproti preverimo osvojeno znanje,
 • individualnim inštrukcijam, ki posamezniku omogočijo kakovostno pripravo na kontrolne naloge, ustno preverjanje znanja in izpite.

 

Med inštrukcije angleščine za obravnavana poglavja angleške slovnice sodi:

 • inštrukcije angleških časov (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Future Simple, Going to Future, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous),
 • inštrukcije pomožnih glagolov (Auxiliary Verbs),
 • inštrukcije za modalne glagole (Modal Verbs),
 • frazni glagoli (Phrasal Verbs),
 • pogojni odvisniki (Conditional Clauses),
 • oziralni odvisniki (Relative Clauses),
 • inštrukcije časovnih odvisnikov, ki se nanašajo na prihodnost in preteklost (Adverbial clauses relating to future and past),
 • inštrukcije nedoločniških odvisnikov (Infinitive Clauses),
 • glagolnik, nedoločnik, goli nedoločnik (Gerund, Infinitive and Bare Infinitive),
 • trpnik (Passive Voice),
 • posredne vprašalne povedi (Indirect Questions),
 • inštrukcije odvisnega govora (Reported Speech),
 • besedotvorje (Word Formation),
 • zveza večih samostalnikov (Nouns in groups),
 • pridevniki v povezavi s predlogi (Prepositional Phrases),
 • stalne besedne zveze (Word Pairs).

 

Vam angleščina povzroča težave? Naše inštrukcije angleščine vam bodo zagotovo pomagale do visoke ocene in dobrega poznavanja tujega jezika. (inštrukcije cenik)

 

Če pa vam angleščina ne dela težav, opravljamo tudi inštrukcije matematike, fizike, statistike, elektrotehnike, vse vrste kemije ter tudi jezike. Naši inštruktorji imajo dolgoletne izkušnje.

 

Pokličite nas 041 749 561

 

D&S Inštrukcije, Ljubljana